AFT advisering

Adviesbureau voor afzuig- en filtertechniek

Vrijblijvende informatie, toegespitst op uw situatie?

06-54731557

Bestaande installaties

Afzuiging bestaand

Dit kan echt niet meer!

Aan en afzuiginstallatie wordt in de praktijk in de loop der tijd vaak wijzigingen uitgevoerd, er steeds meer machines op aangesloten. Van het oorspronkelijk ontwerp en werking blijft weinig meer over. Onvoldoende afzuiging is dan ook het gevolg. De noodzaak om alles maar te vervangen is niet altijd aanwezig.

In deze situatie onderzoekt AFT advisering de mogelijkheden van hergebruik van installatie onderdelen en optimalisatie van stofopvang. Veelal is dat ook mogelijk.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan het volgende traject worden doorlopen:

 • Inventarisatie en onderzoek bestaande installaties
 • Onderzoek emissiebeperking, stofbeheersing
 • Onderzoek hergebruik, uitbreidingsmogelijkheden.
 • Onderzoek optimaliseren stofopvang aan machines
 • Capaciteitsmetingen en berekeningen
 • Controle inspectie: leidingen, ventilator, filter, retourlucht, luchttoevoer
 • Onderzoek installatie t.a.v. regelgeving
 • Onderzoek naar onbevredigend functioneren
 • Voorstellen oplossingen, plan van aanpak
 • Advisering aanpassingen en verbeteringen
 • Opleveringsinspectie